Nöbetçi Eczaneler
ECZ
 

Nöbetçi Eczane Yok veya Girilmemiş
 
Eczane Adresleri
     2017 Yılı Sağlık Personeli Ve Yardımcı Sağlık Personeli Harici Personelin Haziran-Temmuz Dönem Tayini
 
2017 Yılı Sağlık Personeli Ve Yardımcı Sağlık Personeli Harici Personelin Haziran-Temmuz Dönem Tayini

   Metin Boyutu : 11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto Tarih : 02.06.2017 11:32:37


2017 YILI SAĞLIK PERSONELİ VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HARİCİ PERSONELİN HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEM TAYİNİ İLAN METNİ

 
     Amasya İl Sağlık Müdürlüğü emrine dönem tayini ile atanmak isteyen sağlık ve yardımcı sağlık personeli harici personel için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin Kurumiçi Yer Değişikliği başlıklı 7. maddesi gereğince Haziran – Temmuz Dönemi yer değişiklikleri yapılacaktır.
 

1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin Kurumiçi Yer Değişikliği başlıklı 7. maddesi gereğince Haziran - Temmuz Dönem Tayini için 05/06//2017-30/06/2017 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce müracaatlar kabul edilecektir.
2. Müdürlüğümüzce (http://amasyasm.gov.tr/) internet adresinden ilan edilecek kadrolara atanmak isteyen personelin, ekte yer alan Atama- Nakil Formu, Hizmet Belgesi (Yetkili makamlardan alınmış imzalı ve mühürlü), kadrolu kurumundan aldığı adli veya idari soruşturmasının bulunup bulunmadığını bildirir yazı, Muvafakat vermeye yetkili amirce imzalanmış muvafakat yazısı ile (Fax ve fotokopi vb. kabul edilmeyecek olup asıl evraklar olması gereklidir.) Bahçeleriçi Mah. Zafer Sok. No: 13 Merkez/AMASYA adresinde bulunan Müdürlüğümüze müracaat tarihleri içerisinde kargo, APS veya elden başvuru yapması gerekmektedir.
3. Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine 30/06/2017 tarihinden sonra kayda giren başvurular dikkate alınmayacaktır. Müracaat tarihleri arasında postalama işlemleri vb. gibi nedenlerle Müdürlüğümüze ulaşmayan başvuruların sorumluluğu başvuru sahibine aittir.
4. İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere yapılan başvurular ile Amasya İli dışındaki kadrolara yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5. İller arası atama ve yer değişikliği işleminde münhal kadrodan fazla başvuru olması durumunda atama işlemine hizmet süresi en yüksek olan personelden başlanılacaktır.
6. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde başvuru evraklarının kurum kayıtlarına giriş önceliğine bakılarak İller arası atama ve yer değişikliği işlemi yapılacaktır.
7. Personel iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve asaletinin tasdik edilmiş olması şartı ile (aday memurluğu devam eden personel kabul edilmeyecektir) başvuruları kabul edilecektir.
8. Son başvuru tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veya herhangi bir nedenle ücretsiz izinde (askerlik, doğum v.b) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
9. Başvuru belgeleri eksik olanların ve şartlarını taşımayanların atama işlemleri yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
10. Başvuru sonuçları ve ataması yapılan personelin durumları resmi internet adresimizden ilan edilecek ve ayrıca atananların atama kararları ile ataması uygun görülmeyen personelin durumları hakkında kadrosunun bulunduğu kurumlara bilgi verilecektir.
11. Atama işlemleri ÇKYS üzerinden Bakanlığımıza kadro talebi oluşturulacağı için 31/07/2017 tarihine kadar tamamlanacak olup, ataması yapılan personelin atama tarihi itibari ile en geç 1 (bir) ay içerisinde ayrılışlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle (rapor vb.) ayrılışını ileriki bir tarihte gerçekleştirecek olan personelin mazeret durumunu dilekçe ve belgeleri ile birlikte Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yasal süre içerisinde ayrılışlarını yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.
 
 
Komisyon Kararları İçin Tıklayınız
 
Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız
 
Atama ve Nakil Talep Formu İçin Tıklayınız
 
Münhal Kadrolar İçin Tıklayınız


 
Yazdır
 Yukarı Çık
Tarih : 02.06.2017 11:32:37

 

 

 

mobil porno


Anket
 

   Aile Hekiminizden Memnun musunuz?

    
    
    
    

     
 
 
 
 


 

Amasya Saglik Mudurlugu- Amasya