Nöbetçi Eczaneler
ECZ
 

Nöbetçi Eczane Yok veya Girilmemiş
 
Eczane Adresleri
     4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

   Metin Boyutu : 11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto Tarih : 08.12.2017 11:18:12


T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
İLAN METNİ
 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 3 üncü maddesi, Uzman Tabip ve Tabiplerin Devlet Hizmet Yükümlülüklerini istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (ı) bendi ise Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayan uzman tabip ve tabiplerin istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına geçmelerine imkân tanımakta olup, Müdürlüğümüzce Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017/3 sayılı Genelgesi doğrultusunda belirtilen usul ve esaslara istinaden yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
Anılan yönetmelik ve genelge çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman tabip personelin Müdürlüğümüze bağlı sağlık kurum ve kuruluşlardaki vizeli boş pozisyonlara geçiş işlemleri yukarıda belirtilen yönetmelik ve genelgedeki usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek isteyenler başvuru evraklarını Müdürlüğümüz ya da görev yaptığı birimin İnsan Kaynakları Birimine elden teslim edeceklerdir.
2) Müracaatlar 08/12/2017 günü başlayıp 11/12/2017 pazartesi günü saat 17:00'da sona erecektir. Belirtilen müracaat tarihleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
4) Personel Dağılım Cetveli'nde(PDC) öngörülmeyen branşlarda veya PDC'de belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.
5) Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet Hizmet Yükümlüsü olanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işleminden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
6) İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle aynı il merkezinden yerleştirme işlemi yapılacaktır. İlçelerde boş bulunmaması halinde, İl merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde aynı ilin ilçelerinde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
7) Devlet Hizmet Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu
2 birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanının eşitlik olması halinde yerleştirme işlemi kura ile yapılacaktır.
8) Devlet hizmeti yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemediğinden ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.
9) Devlet hizmet yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemi kura ile yapılacaktır.
10) Hamamözü İlçe Devlet Hastanesi Uzman Tabip pozisyonunu Uzman Aile Hekimi kadrosunda görev yapanlar tercih yapabilecektir.
11) Kura işlemi Komisyon huzurunda gerçekleştirilecek olup başvuruda bulunan adaylar gözlemci olarak katılabileceklerdir.
12) Ücretsiz izinde (aile hekimliği, askerlik, doğum, sözleşmeli pozisyon vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
13) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
14) Personelin görev yaptığı birimde durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda diğer pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir,
15) Müracaatta bulunan personelin tercih ettiği yerin hastanelerdeki pozisyon olması durumunda tabip pozisyonlarının tamamı, ilgili sağlık biriminin (hastaneler) Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır.
16) Sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde sözleşmeli statüye geçerken çalıştıkları birimlere naklen atamaları yapılacaktır. Bu birimde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye 657 sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre naklen ataması yapılacaktır.
17) Müdürlüğümüzce yapılacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır. Mazeret durumları dahil personelin göreve başlayış işlemleri 2 (iki) ayı
geçmeyecektir. Bu süre sonunda başlayış yapmayan personelin atama işlemi iptal edilecek olup personel bu durumdan dolayı herhangi bir hak talep edemeyecektir.
18) Müracaat edecek personelin ilan metni ekindeki dilekçe ile müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Bu dilekçe ekine hizmet süreleri ile bulunması halinde hizmet puanını gösterir belgeyi ekleyeceklerdir.
19) Yerleştirme sonuçları ile inceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Müdürlüğümüz
 
Kura Takvimi:
Başvuruların alınması: 08.12.2017 - 11.12.2017 (son başvuru saati:17.00)
Kura yeri: İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
Kura tarihi: 13.12.2017 Saati:10.30
 
 
Müraccat Dilekeçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız
 
 

BİRİM

UNVAN

VİZE BOŞ

POZİSYON

GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP

2

TAŞOVA DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP

4

HAMAMÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ

UZMAN TABİP

1

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE

ARAŞTIRMA HASTANESİ

TABİP

5

MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET

HASTANESİ

TABİP

5

SULUOVA DEVLET HASTANESİ

TABİP

6

GÜMÜŞHACIKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

TABİP

1

GÖYNÜCEK İLÇE DEVLET HASTANESİ

TABİP

1 
Yazdır
 Yukarı Çık
Tarih : 08.12.2017 11:18:12

 

 

 

mobil porno


Anket
 

   Aile Hekiminizden Memnun musunuz?

    
    
    
    

     
 
 
 
 


 

Amasya Saglik Mudurlugu- Amasya