Nöbetçi Eczaneler
ECZ
 

Nöbetçi Eczane Yok veya Girilmemiş
 
Eczane Adresleri
     AMASYA İLİ 62. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME DUYURUSU
 
AMASYA İLİ 62. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME DUYURUSU

   Metin Boyutu : 11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto Tarih : 12.01.2018 14:44:32


AMASYA İLİ 62. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

       5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 03 Aralık 2007 tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçmiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Onayları ile Suluova Merkezde yeni açılan 1 boş birim ve Merzifon İlçesinde istifa nedeni ile boşalan 1 birim için Aile Hekimliği Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” ve 11/03/2015 tarih ve 29292 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince aşağıdaki tabloda yeri ve nüfus bilgileri bulunan Aile Hekimliği bölgeleri için 19 Ocak 2018 Cuma günü saat: 16.30’da Atama Nakil Komisyonu huzurunda İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacaktır. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin bu boş pozisyonu tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanacaktır. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimlerin 18 Ocak 2018 Perşembe günü saat: 17:00’a kadar İl Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesine müracaat etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar yerleştirme işleminde dikkate alınmayacaktır. Ek yerleştirme işlemleri yürürlükte olan yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak olup dikkat edilecek temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 
1. Yerleştirme işlemi yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların 15.maddesinde yer alan (1.) fıkranın hükümlerine göre yapılacaktır. ( İlgili yönetmelik yazımızın ekindedir).
 
2. Müracaatta bulunacak Aile Hekimleri Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS)’den alacakları, Ocak 2018’e ait onaylı Hizmet Puan Belgesini teslim edeceklerdir. Yerleştirme talebinde bulunan hekimlerden (Aile Hekimliği Uzmanları hariç) 03 Aralık 2007 tarihinden önce ilimizde görev yapan hekimlerin Aile hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi aldığını belgeleyen sertifikayı da müracaat sırasında ibraz etmesi zorunludur. Bu tarihten sonra ilimize ataması yapılan kamuda çalışan hekimlerin başvuru sırasında sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır. (Aile hekimliği uzmanları hariç bu durumda olup ta aile hekimi olarak yerleşen hekimler en kısa zamanda Bakanlıkça eğitime alınırlar).
 
3. Yerleştirme işleminde Sağlık Bakanlığının ekte yer alan 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı yazı, 23.09.2013 tarih ve 104296 ile 13/12/2017 tarih ve 1464 sayılı yazılarında belirtilen muvafakat şartları esas alınarak başvurular kabul edilecektir.
 
4. Aile hekimliği çalışma bölgesinde göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu bölgede bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği çalışma bölgesine nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izinde geçirilen günler de fiili çalışmadan sayılır.
 
BOŞ POZİSYONLAR

İL / İLÇESİ

ASM ADI

A.H. BİRİM    KODU

YERLEŞİK NÜFUS

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ NÜFUS

YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ (CEZAEVİ)

TOPLAM NÜFUS

İLE MESAFE

(km)

AMASYA/

SULUOVA

SULUOVA 5 NOLU ASM

050514

0

0

0

0

30

AMASYA/ MERZİFON

MERZİFON 1 NOLU ASM

050704

3455

0

0

3455

45

 
Not 1 : Suluova 14 nolu Birim Sanal ASM dir. Suluova 14 Nolu birime birime atanan hekim 1 Mart 2018 tarihinde göreve başlayacaktır.
Not 2 : Merzifon 1 Nolu ASM 050704 Nolu Birime atanan hekim 01/02/2018 tarihinde göreve başlayacaktır.
Not 3 : Merzifon 4 Nolu Birimin nüfusu Aralık 2017’aittir.
 
 
 

AMASYA İLİNDE POZİSYON BOŞALMASI SONUCU AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 

a) İlimizde halen Aile Hekimi olarak görev yapan hekimlerden istenecek belgeler.                                                                                                 

  • Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS)’nden alınan; Ocak 2018 dönemine ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır)
  • Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneği Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Web Sitesinden /  Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünden temin edilebilecektir)

 

b )  Kadrosu veya pozisyonu İlimizde olan Aile Hekimi Uzmanı Tabipler ile

Kadrosu veya pozisyonu İlimizde olan tabip/uzman tabiplerden istenecek Belgeler

·               Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının onaylı örneği (03.12.2007 tarihinden sonra ilimize atanan ve bu tarihten sonra göreve başlayan uzman tabip/tabiplerden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası aranmayacaktır )Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi  (PBS)’nden alınan Bakanlıkça yayımlanmış ise Ocak 2018 dönemine ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır).

·        25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölüm Sözleşmeli Aile Hekimleri başlıklı 15.Maddesinin  hükümlerine göre başvuru yaparlar. Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneği Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Web Sitesinden / Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünden temin edilebilecektir).

     

 

 

   Dr. Öner NERGİZ

                                                                                                                   İl Sağlık Müdürü

 

  
Yazdır
 Yukarı Çık
Tarih : 12.01.2018 14:44:32

 

 

 

mobil porno


Anket
 

   Aile Hekiminizden Memnun musunuz?

    
    
    
    

     
 
 
 
 


 

Amasya Saglik Mudurlugu- Amasya