Nöbetçi Eczaneler
ECZ
 

Nöbetçi Eczane Yok veya Girilmemiş
 
Eczane Adresleri
     Lojman Başvurusu
 

Metin Boyutu : 11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

BAŞVURU ŞARTLARI;

1- İl ve İlçe Merkezindeki sıra tahsisli konutlara öncelikle; İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde kadrolu olan ve bu kuruluşlarda bilfiil çalışan personel başvurabilecektir. Ancak gerekli tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş konut kalması halinde, sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bu boş konut ya da konutlar için başvuru yapabilecektir.
2- Her personel kendi hizmet sınıfı için ayrılmış konutta puan ve sıra esasına göre oturacaktır.
3- İl ve İlçelerdeki İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile Halk Sağlığı Müdürlüğü personelinin başvuruları birlikte alınacak, konut tahsis ve tefrikinde herhangi bir ayrım gözetilmeden Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. İl Merkezindeki personel İl Merkezindeki konutlara, İlçe Merkezindeki personel ise İlçe Merkezindeki konutlara başvuruda bulunabilecektir.
4- İl ve İlçe Merkezi dışındaki köy ve beldelerde bulunan konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elamanları sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.
5- Görev tahsisli konutların dağıtımı 21.09.2012 tarih 2012/35 Sayılı Genelgenin Ek-1 listesine göre yapılacak olup, Ek-1 listede belirtilen kadrolara ikinci görevle veya vekâleten atanmış olan personele görev tahsisli konut verilebilecektir.
6- Konutlara tahsisli bulunduğu hizmet sınıfından talep olmaması halinde, diğer hizmet sınıfı personeline Şartlı Tahsis yapılabilecektir. Bu durumda konutu talep edecek personelin lojman talep dilekçesinde şartlı olarak (asıl taliplisi talep ettiğinde konutu tahliye etmek kaydıyla) oturmak istediğini beyan etmesi gerekmektedir.

HİZMET SINIFLARI:

 Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Hekim, Diş Hekimi, Eczacı ve Veteriner Hekim.

Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Fizikoterapist, Tıp Teknoloğu, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Sosyal Hizmetler Mütehassısı, Biyolog, Psikolog, Diyetçi, Sağlık Mühendisi, Sağlık Fizikçisi, Sağlık İdarecisi ile Ebe ve Hemşire Yardımcısı, ( Fizik Tedavi, Laboratuvar, Eczacı, Diş, Anestezi, Röntgen Teknisyenleri ve yardımcıları, Çevre Sağlığı ve Toplum Sağlığı Teknisyeni dahil) Sağlık Savaş Memuru, Hayvan Sağlık Memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: Yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurları kapsar.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.

Teknik Hizmetler Sınıfı: Mühendis, mimar, istatistikçi, tekniker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip personeli kapsar.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak v.b yardımcı hizmetleri ifa ile görevlendirilen personelleri kapsar.

Not: Hizmet sınıfları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu baz alınarak hazırlanmıştır

Başvuru Evrakları
1- Lojman talep dilekçesi,
2- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Onaylı),
3- Mal Bildirim Beyan Formu,
4- Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri (Son Ay),
5- Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri,
6- Aile Yardım Bildirimi Formu (Onaylı)Lojman Listesini Görmek İçin TIKLAYINIZ

  
Yazdır
 Yukarı Çık

 

 

 

mobil porno


Anket
 

   Aile Hekiminizden Memnun musunuz?

    
    
    
    

     
 
 
 
 


 

Amasya Saglik Mudurlugu- Amasya